Excecutive Board

Chief Gen. Treasurer
Smt. Abha Bansal
Vice President
Pt. Gopal Sharma
Sh. T.V. Lakshminarsimhiah
Sh. Rajiv Sharma
Sh. Subhesh Sharman
Pt. Jayant Pandey
General Secretary
Pt. Dinesh Guruji
Smt. Tanvi Bansal
Sh. Tilak Raj
Sh. Lalit Sharma
Ms. Shewta Gulati
Controller Of Exam
Prof. Ashok Bhatia
Members of Examination Committee
Ach. Avinash Singh
Sh. S.P. Gaur
Sh. Sevaram Jaipuria
Sh. Vinay Garg
Sh. YashKaran Sharma
Smt. Mithlesh Gupta
Sh. Harish K. Malik
Sh. Sukhvinder Singh
Mr. Satvir Singh
Ms. Tanvi Bansal
Advisor
Dr. S.C. Kursija

Governors

Punjab & J & K
Dr. Suresh Atray
Chandigarh & Haryana
Dr. Amar Aggarwal
Karnataka
K.R. Dasa Setty
Andhra Pradesh
C.S.V.L.N. Sharma
Gujarat
Ms. Vishruta Trivedi
Maharashtra
Manu Bhai Bhojani
Madhya Pradesh
Ramchandra Sharma
Chattisgarh
Sh. Jayant Pandey
Uttar Pradesh
Sh. Sharad Tripathi
Bihar & Jharkhand
Pramod Kr. Sinha
Uttarkhand
Sh. Ramesh Semwal

State Secretary

Punjab
Sh. Akshay Sharma - Moga
Sh.R.K. Gupta - Amritsar
Madhya Pradesh
Sh. Santosh Bhardwaj
Sh. Anand Vrindani