Excecutive Board

Chief Gen. Treasurer
Smt. Abha Bansal
Vice President
Pt. Gopal Sharma
Sh. T.V. Lakshminarsimhiah
Sh. Rajiv Sharma
Sh. Subhesh Sharman
Pt. Jayant Pandey
Pt. Akshay Sharma
General Secretary
Smt. Tanvi Bansal
Sh. Tilak Raj
Pt. Dinesh Guruji
Sh. Lalit Sharma
Ms. Shewta Gulati
Controller Of Exam
Prof. Ashok Bhatia
Members of Examination Committee
Ach. Avinash Singh
Sh. S.P. Gaur
Sh. Sevaram Jaipuria
Sh. Vinay Garg
Sh. YashKaran Sharma
Smt. Mithlesh Gupta
Sh. Harish K. Malik
Sh. Sukhvinder Singh
Mr. Satvir Singh
Ms. Tanvi Bansal
Pt. Ashok Kumar Sharma
Advisor
Dr. S.C. Kursija
Sh. Chandrakant Shewale

Governors

Punjab & J & K
Dr. Suresh Atray
Chandigarh & Haryana
Dr. Amar Aggarwal
Karnataka
K.R. Dasa Setty
Andhra Pradesh
C.S.V.L.N. Sharma
Gujarat
Ms. Vishruta Trivedi
Maharashtra
Manu Bhai Bhojani
Madhya Pradesh
Ramchandra Sharma
Chattisgarh
Sh. Jayant Pandey
Uttar Pradesh
Sh. Sharad Tripathi
Bihar & Jharkhand
Pramod Kr. Sinha
Uttarkhand
Sh. Ramesh Semwal

Lieutnant Governors

Punjab
Dr. Ravindra Sharma

State Secretary

Delhi
Bhavna Bhatia
Ajay Kashyap
Dr. Lalit Pant
O.P. Chamariya
Punjab
Sh.R.K. Gupta - Amritsar
Madhya Pradesh
Sh. Santosh Bhardwaj
Sh. Anand Vrindani
Dr. Ramesh Pandey
Manohar Kishor Vyas
Uttar Pradesh
Shri Mahesh Sharma
Shri Kunwar Sahni