Uttar Pradesh( Saharanpur)

Saharanpur Chapter

Bhartiya Jyotish Sanskrit Vidyapeeth

Durgapuri Colony, Near IT, Saharanpur India -247001

E-Mail : mukesh_astro@rediffmail.com

Phone :0132-2700627

Mobile :9837093634

Chapter Chairman

Sh. Mukesh Sharma

Saharanpur Chapter

E-Mail : mukesh_astro@rediffmail.com

Phone :0132-2700627

Mobile :9837093634

Qualification & Experience :

Jyotish Rishi

12 years.
Courses Running
Astrology Vastu Shastra Palmistry Numerology
Jyotish Ratna Vastu Ratna Samudrik Ratna Ank Jyotishacharya
Jyotish Bhushan Vastu Shastracharya Samudrik Shastracharya  
Jyotish Prabhakar Vastu Rishi Samudrik Rishi  
Jyotish Shastracharya Vastu Maharishi Samudrik Maharishi  
Jyotish Rishi      
Jyotish Maharishi